homepage
Autoverzekeringen.
Autoverzekeringen zijn voor een belangrijk gedeelte verplichte verzekeringen, voortvloeiende uit de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).

Dit aansprakelijkheidsdeel van de autoverzekering dekt schade veroorzaakt aan anderen met uw auto. Dit kan zuiver materiele schade zijn maar ook letselschade of een combinatie van deze twee.

U kunt zich daarnaast nog vrijwillig verzekeren voor schade aan uw eigen auto. In de meeste polissen onderscheid men hierin twee varianten:

A: Allrisk of Volledig Casco, meestal toegepast bij autos van 0 tot ongeveer 3-7 jaar oud.
B: Beperkt- of Mini- Casco, meestal toegepast bij autos ouder dan 3 jaar en jonger dan 10-12 jaar.

Beperkt- of Mini-Casco dekt schade door o.a. diefstal, brand, storm, ruitbreuk en botsingen met wild. Volledig casco dekt daarnaast ook aanrijdingen, dus als u tegen een boom of muur aanrijdt, of natuurlijk tegen een ander voertuig (de schade aan de ander valt onder het verplichte WA-deel).

Ten slotte kan nog rechtsbijstand worden verzekerd, om schade door anderen veroorzaakt te verhalen op de veroorzaker of diens verzekeraar, en Ongevallen Inzittenden, waarbij een uitkering aan inzittenden wordt verzekerd indien zij door een ongeval blijvend invalide zijn geworden of zijn overleden.

Door schadevrij rijden bouwt u schadevrije jaren op waardoor u korting op de premie verdient. De korting kan varieren tussen -30% (toeslag) en +80% (korting). Beginnende rijders krijgen doorgaans 30 tot 60% korting om mee te beginnen. Voor een extra premie kan bij veel verzekeraars een no-claimkorting bechermer worden afgesloten.

De uiteindelijke premie hangt af van vele factoren: woonplaats ,leeftijd , merk auto, soort auto, massa van de auto, cataloguswaarde van de auto, jaarkilometrage etc. Per geval zal vaak weer een andere verzekeraar de beste verzekering hebben.
Wij kunnen u de verzekeringen van vele verchillende maatschappijen aanbieden, hierdoor is de kans groot dat er een verzekering is die goed bij uw situatie past.