homepage
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Dekt het risico af dat uzelf, of een familielid, schade aan anderen toebrengt en u daarvoor op grond van de wet aansprakelijk  bent en door de gedupeerde aansprakelijk gesteld wordt. Bijvoorbeeld : U laat de computer van uw beste vriend uit het raam vallen met als gevolg dat de computer kapot is en er een flinke deuk in de auto van uw buurman zit.

U bent wettelijk aansprakelijk voor de schade dus de verzekering betaalt de schade aan de pc en de auto. Bijna elke particulier is wel verzekerd voor Aansprakelijkheid, meestal tot circa 1.250.000 Euro. Ook bedrijven en zzp-ers hebben meestal een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Het is niet wettelijk verplicht om WA-verzekerd te zijn, sociaal gezien is het wel aan te bevelen. Onder de gezinspolis vallen kinderen die thuis wonen, maar ook uitwonend studerende kinderen. De premie varieert tussen de 15 en 60 Euro per jaar.
Deze is afhankelijk van de volgende factoren:
  • Of het voor een alleenstaande is of een gezin.
  • Hoe hoog het verzekerd bedrag is per jaar en per gebeurtenis.
  • Hoe hoog het eigen risico per gebeurtenis is.
Het heeft weinig effect om te shoppen, je kunt soms beter drie Euro per jaar meer betalen en daardoor meer service krijgen bij schade. Het kan wel interresant zijn als u korting krijgt bij het sluiten van meerdere verzekeringen.
Om een onverhoopte schade te claimen zal de verzekeraar altijd over de volgende bescheiden willen beschikken:
  • Aansprakelijkheidsstelling waarin de gedupeerde u aansprakelijk stelt.
  • Een door u ingevuld schadeformulier.
  • Een bewijs van de omvang van de schade. Eventuele begrotingen door reparateurs of aankoopnota's van verloren gegane goederen.
Vergeet nooit de schade te melden! Dit kan telefonisch, per brief of email als de verzekering bij ons is gesloten.. De verzekeraar neemt na de melding en de ontvangst van de bescheiden zelf kontakt op met de gedupeerde.