homepage
Klassieke muziekinstrumentenverzekering.

Omvang van de dekking
All-risks verzekering met werelddekking, op basis van de Nederlandse Beurs-goederenpolis, voor materiŽle schade aan muziekinstrumenten, strijkstokken, essen, etc., mits niet genoemd in de onderstaande uitsluitingen.

Voor een prijsopgave kunt u telefonisch contact met ons opnemen, wij hebben daarvoor de huidige waarden van de objecten nodig. Om de verzekering af te sluiten komen wij graag in het bezit van een ingevuld aanvraagformulier vergezeld van een taxatie of aankoopnota van maximaal 1 jaar oud.

 • Algemene Produktinformatiekaart (PDF)
 • Download aanvraagformulier (PDF)
 • Om een PDF-bestand te kunnen bekijken heeft u het gratis programma Acrobat Reader nodig wat u hieronder kunt downloaden.

  Uitsluitingen

  • slijtage, geleidelijke achteruitgang, krassen, schrammen of deuken door normaal gebruik;
  • schade ontstaan tijdens reparatie/ restauratie, of t.g.v. mot, houtworm of ander ongedierte;
  • breuk van haren, snaren, rieten en trommelvellen;
  • electrisch, mechanisch defectraken of ontregeling;
  • klimatologische en/ of atmosferische omstandigheden en/ of extreme temperaturen tenzij zulk een voorval zou zijn verzekerd onder de voorwaarden van de Nederlandse Beurs-brandpolis;
  • achterlaten van muziekinstrumenten in onbeheerde motorvoertuigen, tenzij in de polis is vermeld dat de verzekering hierop van toepassing is;
  • diefstal door een persoon of personen aan wie het verzekerde voorwerp is toevertrouwd;
  • drukverschillen veroorzaakt door luchtvaartuigen;
  • verbeurdverklaring of inbeslagname door douane of andere autoriteiten;
  • atoomkernreacties, radioactieve straling.
  • directe of indirecte schade door biologische, (bio-)chemische, of electromagnetische wapens.
  • schade door een epidemie of pandemie.
  • cyberschade door computersystemen, virussen, kwaadaardige code en electronische systemen.